A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A

ACGIH
American Conference of Governmental Industrial Hygienists.(USA)
AI
Arbeids Inspectie
ANSI
American National Standardisation Institute. (USA)
ASA
American Standars Association.(USA)
ASME
American Society of Mechanical Engineers.(USA)
ASTM
American Society for Testing Materials.(USA)

 

Top


B

BAM
Bundesanstalt fur Materialprufung.(D)
BASEEFA
British Approvals Service for Electrical Equipment in Flammable Atmospheres.(GB), keurt ook volgens ‘ATEX’
BEAMA-CEEFA
The British Electrical and Allied Manufactures Association Committee for Electrical Equipment for use
BEG
Bovenste Explosie Grens (NL)
BEI
Biological Exposure Indices
BIA
Berufsgenossenschaftliches Institut fur Arbeitssicher- heit.(D)
BSI
British Standards Institution.(GB)
BV
Bureau Veritas-DZB.(D)
BVS
Berggewerkschaftliche(Bergbau)-Versuchsstrecke.(D), keurt volgens ‘ATEX’

 

Top


C

CAS-nr
Chemical Abstract Service-registratie nummer
CE-markering ‘CE’
Geeft aan dat het produkt voldoet aan de eisen, zoals opgenomen in de Europese richtlijnen
CEN
Comité Europé en de Normalisation
ATEX
Europees Comité voor Electrische Normalisatie, ‘De Europese norm’, de NEN-Norm 50014 is hieraan gelijkgesteld
CESI
Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano, keurt volgens ‘ATEX’ in Italië
CFK’s
Chloor Fluor Koolwaterstoffen
CHERCHAR
Centre d’Etudes et Recherches des Charbonnage de France.(F), keurt volgens ‘ATEX’
CIA
Chemical Industries Association.(GB)
CSA
Canadian Standards Association (C)

 

Top


D

DCMR
DCMR Milieudienst Rijnmond
DEMKO
Danmarks Elektriske Materielkontrol.(DK), keurt volgens’ATEX’
DIN
Deutsches Institut fur Normung e.V.(D)
DSI
Dutch Shipping Inspectorate.(NL)

 

Top


E

EPA
Enviromental Protection Agency
EBB
De Stichting Europoort/Botlek Belangen
ECC
European Economic Community
 
Electrochemical Cell
EEPROM
Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
EEx
Aanduiding voor instrumenten welke volgens ATEX zijn gekeurt
ELF
Extremely Low Freguency
EMP
Electro Magnetic Pulse
EOKC
Instituut dient overeenkomst te sluiten tussen EG en de EVA enerzijds en de CEN en ATEX anderzijds
EVA
Europese Vrijhandels Associatie, o.a. Zwitserland, Noorwegen, Zweden
EVR
Extern Veiligheids Rapport
Ex
Explosion (Ontploffing)
Ex-Ox-Tox
Bedrijfsnaam, houd zich uitsluitend bezig met draagbare gasdetectie instrumenten en vastopgestelde gasdetectie systemen  

 

Top


F

FL
Flow. (Doorstroomhoeveelheid)
FM
Factory Mutual Research Corporation.(USA) Keurt volgensOSHA

G

GEVI-nummers
Gevaarsidentificatienummers.(NL)

 

Top


H

HSE
Health and Safety Commission and Executive.(GB) Keurt electrische apparaten
HSE(M)
Health and Safety Executive (Mining).(GB) Keurt electrische app. voor toepassingen in de mijnen
HSECM
Health and Safety Executive Mining Certification Service.(GB), keurt volgens ‘ATEX’

 

Top


I

IEC
International Electrotechnical Commission. (CH)
IMO
International Maritime Organization
INERIS
Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (F). Keurt volgens ATEX (Voorheen CERCHAR)
INEX
La Direction de Pat_rages de l’Institut National des Industries Extractives.(B), keurt volgens ‘ATEX’
INIEX
La Direction de Pat_rages de l’Institut National des Industries Extractives.(B), keurde volgens ‘ATEX’
IP
The Institute of Petroleum Great Britian. Publiceert modelen waaraan electrische behuizing moet voldoen

 

Top


J

 

Top


K

KCA
Klein Chemisch Afval
KEMA
Keuring van Electrotechnische Materialen, keurt volgens ‘ATEX’

 

Top


L

LEL
Lower Explosive Limit in air (GB)
LCD
Liquid Crystal Display
LCIE
Laboratoire central des Industries electriques.(F), keurt volgens ‘ATEX’
LED
Light Emitting Diode
Lloyds
Lloyds Register of Shipping.(GB)
LNG
Liquefied Natural Gas
LOM
Laboratorio Offical J.M. Madariaga.(Spanje) Mag op intersiek-veilig keuren, niet de behuizing.
LPG
Liquefied Petroleum Gas

 

Top


M

MSHA
Mine Safety and Health Administration
MAC
Maximale Aanvaarde Concentratie van een gas, damp, nevel of van stof in de lucht op de werkplek
MAC-C
Absolute maximale toelaatbare Concentratie (C is van Ceiling=plafond)
MAC-H
Deze stof wordt relatief gemakkelijk door de huid opgenomen
MAC-TGG
Maximaal aanvaarde concentratie + Tijd Gewogen Gemiddelde
MAC-waarde
De vigerende Nederlandse MAC-waarde aangegeven ook wel de zgn. TTG-8 uur per dag waarde , tegenwoordig ‘grenswaarde’ genoemd.
MAK
Maximale Arbeitsplatz Konzentration
Marpol
Marine-pollution

 

Top


N

NAS
Norwegian Accreditation Service
NEC
National Electrical Code. (USA)
NEMA
National Electrical Manufacturers Association
NEN
Nederlandse Normen
NFPA
National Fire Protection Association (USA)
NIA
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden
NIOSH
National Institute for Occupational Safety and Health. (USA)
NSI
Nederlandse Scheepvaart Inspectie
NVCA
Nederlandse Vereniging van Verwerkers van Afvalstoffen

 

Top


O

OEG
Onderste Explosie Grens in lucht (NL)
OEG
Oberst Explosions Grenz in luft (D)
OSHA
Occupational Safety and Health Administration.(USA)
Ox
Oxygen (Zuurstof)

 

Top


P

P-bladen
Publikatieblad werden vroeger uitgegeven door Min. van SZW (Arbeidsinspectie)
PEL
Permissible Exposure Limit
Permit
Toestemming (Werkvergunning)
PNOC
Particles Not Otherwise Classified
ppb (GB)
parts per biljoen. (1/1.000.000.000.000)
ppb (USA)
parts per miljard. (1/1.000.000.000)
ppm
parts per million. (1/1.000.000),(ml/m3)
PTB
Physikalisch-Technisch Bundesanstalt.(D), keurt nu ook volgens’ATEX’
PTFE
Polytetrafluorethyleen (Handelsnaam: Teflon)

 

Top


Q

 

Top


R

REL
Recommended Exposure Limit
RFI
Radio Frequency Interference
RH
Relative Humidity
RII
The Research Institute of Industrial Safety of the Ministery of Labour(Japan)
RIR
Relatieve Inhalatie Risico, geeft aan hoe snel STEL-grenswaarde wordt bereikt door verdamping onder standaard omstandigheden
RvC
Stichting Raad voor de Certificatie

 

Top


S

S.G.
Specific Gravity
SCS
Sira Certification Service. (GB) Keurt volgens ATEX
SET
Short Exposure Tolerance
SIREP
International Instrument Users Association, Kent Engeland.(GB)
SAA
Standards Association of Australia
STEL
Short Term Exposure Limit.(gemiddelde bij max. 15 min.)

 

Top


T

TGG-8
Tijd Gewogen Gemiddelde per dag
TLV
Treshold Limit Value
THT
Tetrahydrothiofeen, reukstof wordt aan aardgas toegevoegd ter waarschuwing en herkening
TLV-C
Threshold Limit Value-Ceiling
Tox
Toxicity (Giftigheid)
TWA
Time Weighted Average

 

Top


U

UEG
Unter Explosions Grenz in luft (D)
UEL
Upper Explosive Limit in air. (in Vol%) Upper Flammable Limit (GB)
UEL
Upper Exposure Limit. (in ppm of mg/m3)
UFL
Upper Flammable Limit
UL
Underwriters Laboratories inc. keurt o.a. volgens OSHAUN-nummer
UN-nummer
Verenigde Natie nummer
USBM
United States Bureau of Mines. (USA)

 

Top


V

VCNI
Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie
VDE 0171
Verband Deutscher Elektrotechniker. (Oud keur- en voorschrift, ook wel PTB keur genoemd)
VN-nummer
Verenigde Natie nummer
Vol %
Procenten van het totale volume

 

Top


W

WCA
Wet Chemische Afvalstoffen.(NL)
WIB
International Instrument Users Association
WL
Wärme Leitfähigkeit. (Warmte geleiding)
WT
Wärmetönung. (Warmte Schakering/Nuance) (Katalytische verbranding)

 

Top


X

 

Top


Y

 

Top


Z

 

Top